Hotellet & Fælleslokale

Foreningen Hotel

Værelse 1 & 2 kan du se om det er ledig, og for reservation kan ved henvendelse på ejendomskontoret i kontor tiden eller pr. mail til kontor@abl1926.dk

Foreningen Fælleslokale
Kan du se om det er ledig, og for reservation kan ved henvendelse på ejendomskontoret i kontor tiden eller pr. mail til kontor@abl1926.dk